• ජනප්‍රිය සංස්කෘතිකාංග හා එහි ස්වරූප පුද්ගල මනෝභාවාත්මක තත්වයන්ට සිදුකරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • සමකාලීන ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අවකාශය තුළ පුරවැසි මාධ්‍යවේදයේ ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලාංකේය වාණිජ බැංකුකරණයේ ආයතනික ප්‍රතිරූපය ගොඩනැගීමෙහිලා ඉවහල්වන සන්නිවේදනයෙහි අභිප්‍රේරණය පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්ග (ලංකා බැංකුවට විශේෂිතව)
 • ශ්‍රි ලංකාව තුළ ඉ රාජ්‍ය සේවය ප්‍රචාරණය සඳහා පුවත්පත් මාධ්‍යයේ දායකත්වය පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (අද්‍යතන ප්‍රචාරණ විධික්‍රමයන්ට විශේෂිතව)
 • අද්‍යතන ශ්‍රී ලාංකේය පශ්චාත් ආපදා සන්නිවේදනයේදී පුවත්පත් මාධ්‍යයේ හැසිරීම පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (ධීවර ප්‍රජාවට විශේෂිතව)
 • පූර්ව ආපදා සැලසුම්කරණයෙහිලා රූපවාහිනී මාධ්‍යයන්ගේ වගකීම පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (ජාතික රූපවාහිනියට හා සිරස නාලිකාවට වි‍ශේෂිතව)
 • සමකාලීන ශ්‍රී ලාංකේය දේශපාලනයට නළු නිළි ආගමනයෙහිලා ජනමාධ්‍ය භූමිකාව පිළිබඳව කෙරෙන විමර්ශනාත්මක විමසුමක්. (රූපවාහිනී මාධ්‍යයට විශේෂිතව)
 • ලාංකේය රූපවාහිනී සාහිත්‍ය‍යෙන් නිරූපිත දේශපාලන සන්නිවේදනයේ විශේෂතා පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්. (රූපවාහිනි මාලා නාටකවලට විශේෂිතව)
 • සමාජ වෙබ් අඩවි තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ නව යෞවන යෞවනියන්ගේ සමාජ අන්තර් ක්‍රියාවලට වන බලපෑම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක්. (Face Book භාවිතය ඇසුරෙන්)
 • ශ්‍රී ලාංකේය දේශපාලන සන්නිවේදනය සඳහා නව මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්
 • උසස් පෙළ සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය විෂයේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ උපයෝගීතාව පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • ෆේස් බුක් සමාජ ජාලය තුළින් ගොඩ නැගෙන තාරුණ්‍යයේ ආදර සබඳතා කෙරෙහි බලපාන සන්නිවේදන ස්වරූප හා එහි ගැටලු පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ විද්‍යුත් මාධ්‍ය වෙළඳ ප්‍රචාරණයෙහි නිරූපණ ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය පිළිබඳ විමසුමක්. (රූපවාහිනීය වෙළඳ ප්‍රචාරණ ඇසුරෙන්)
 • අධිවේගී මාර්ග පරිහරණයේදී සිවිල් ප්‍රජාවන්ගේ දැනුවත්භාවය කෙරෙහි ජනමාධ්‍යයන්ගේ බලපෑම පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්. (ජාතික රූපවාහිනීයේ හා ස්වාධීන රූපවාහිනීයේ දැන්වීම්වලට විශේෂිතව)
 • නව මාධ්‍ය සන්දර්භය තුළ ශ්‍රීලාංකේය කෙටි චිත්‍රපටකරණයේ සිනමාත්මක ස්වරූපයන්ගේ විශේෂතා පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ගීත රූප රචනා ජනප්‍රිය වීම කෙරෙහි රූපවාහිනී මාධ්‍යයෙහි බලපෑම පිළිබඳ කෙරෙන සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනය.
 • ගෝලීය ජනමාධ්‍ය හා එහි ස්වරූපය ශ්‍රී ලාංකේය සමාජ සංස්කෘතික ගතිකත්වය කෙරෙහි සිදුකරන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • සමකාලීන ශ්‍රී ලංකා සමාජයෙහි තරුණ පරපුර තුළ ලිංගික මනෝභාවයන් හැඩගැස්වීමෙහිලා අන්තර්ජාල මාධ්‍යයෙහි බලපෑම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක්.
 • සමාජ අනුකලනාත්මක සබඳතා කෙරෙහි සන්නිවේදනයේ බලපෑම හා එහි ස්වරූපය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • පශ්චාත් සංග්‍රාමික සමයෙහි රණවිරු මානසිකත්වය හැඩගැසීම සඳහා විද්‍යුත් මාධ්‍ය දායකත්වය. (තෝරා ගත් විද්‍යුත් මාධ්‍ය වැඩසටහන් ආශ්‍රයෙන්)
 • අද්‍යතන ශ්‍රී ලාංකේය ග්‍රාහකයා විෂයෙහි ලා ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය ආයතනවල හැසිරීම පිළිබඳ අධ්‍යනයක්.
 • ආපදා සන්නිවේදනය හා කළමනාකරණ ක්‍රියාවලිය තුළ නව මාධ්‍යයේ භාවිතය පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පුර්ව පාසල් ළමා වියේ දරුවන්ගේ බුද්ධි වර්ධනයෙහිලා ළමා උපදේශන විධික්‍රම භාවිතයේ ඵලදායිතාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේදී ආයතනික අවශ්‍යතා ප්‍රේක්ෂක විඥානගත කිරීමෙහිලා සංඥාර්ථවේදය විසින් ඉටුකරන භුමිකාවේ ස්වරූප පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්.
 • විදේශගතවන ශ්‍රමිකයන්ගේ වෘත්තීය ගැටලු නිරාකරණය කිරීමෙහිලා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් උපයුක්ත සන්නිවේදන ක්‍රමවේදයන්හි ඵලදායිතාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • පාසල් ළමුන්ගේ චර්යාත්මක වෙනස්කම් කෙරෙහි නව මාධ්‍යයන්ගේ බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්. (face book වලට විශේෂිතව)
 • බුදු සමයේ සන්නිවේදන ක්‍රමවේද පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලාංකේය මුල්‍ය ආර්ථික ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි නව මාධ්‍ය මගින් සිදුකරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.(E-Banking සුවිශේෂිතව)
 • කාන්තා ආකල්ප හා පෞරුෂ සංවර්ධනයෙහිලා ශ්‍රී ලංකාවේ අද්‍යතන කාන්තා පුවත්පත් සිදුකරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.(තරුණි,රැජින,දියණිය පුවත්පත් වලට විශේෂිතයි)
 • පාරිභෝගික සංජානනය සඳහා විවාහ මංගල ජායාරූපකරණයේ හා වීඩියෝකරණයේ සන්නිවේදන භාවිතයන් පිළිබඳ කෙරෙන පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලාංකේය සංචාරක ව්‍යාපාරය ගෝලීය පාරිභෝගිකයන් වෙත අලෙවිකරණයෙහිලා නව මාධ්‍ය භාවිතය පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.(සංචාරක මණ්ඩලය,ජෙට්වින් සංචාරක නියෝජිත ආයතනය සහ ගලදාරි හෝටලයට විශේෂිතව)
 • පුවත්පත් පාඨක පෙළඹවීම් සාධකයක් ලෙස විද්‍යුත් විඥාපන මාධ්‍යයේ බලපෑම පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලංකාව තුළ තොරතුරු දැනගැනීමේදී අයිතිය නීතිගත කිරීමෙහිලා ආයතනයන්ගේ භූමිකාව හා විශේෂතා පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලාංකේය ටෙලිනාට්‍ය තිර රචනය සඳහා නව්‍ය ක්‍රමවේද භාවිතයේ ප්‍රවණතාව පිළිබඳ කෙරෙන අධයනයක්.(තිර රචනා මෘදුකාංගවලට විශේෂිතව)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සමකාලීන සමාජ සංවර්ධනයේ සාධකයක් ලෙස මාධ්‍යයෙහි භුමිකාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.(ගුවන් විදුලියට විශේෂිතව)
 • මාධ්‍ය මගින් ප්‍රකාශිත අදිසි ආත්ම බලවේග පුද්ගල මනෝභාවයන්ට සිදු කරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ආයතනයකට සේවකයන් බඳවා ගැනීමේදී පවතින සන්නිවේදන දුර්වලතාවයන් පිළිබඳ කෙරෙන පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්.(මොරගහහේන ක්වන්ටම් ඉන්ටිමේට්ස් ආයතනයට විශේෂිතව)
 • සේවා අංශයේ ආයතනවල සේවක අභිප්‍රේරණය වර්ධනය කිරීමට භාවිත සන්නිවේදන උපක්‍රම පිළිබඳ සංසන්දනාත්මක අධ්‍යයනයක්.(AIA රක්ෂණ සමාගම හා ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සමාගම විශේෂිතයි)
 • වනගත වාර්තාකරණය පිළිබඳව රූපවාහිනී නාලිකාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වර්ධනය නොවීමට බලපාන හේතු සාධක පිළිබඳව කෙරෙන නිරීක්ෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • මාධ්‍ය තුළ ගැටුම් වාර්තාකරණයේ ස්වරූප පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.(මාධ්‍යයේ වාර්තා වූ එක් ගැටුමක් ආශ්‍රයෙන්)
 • තථ්‍යාසන්න සංහතික සන්නිවේදන සංස්කෘතිය පාදක කරගෙන හැඩගැස්වෙන ලෝක දෘෂ්ටියේ විශේෂතා පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී මාධ්‍ය නියාමනයෙහිලා පවතින ගැටලු පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • සමකාලීන ජනප්‍රිය සාහිත්‍ය සන්නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික සාමස්තිකාධිපත්‍යයට කරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පාසල් අධ්‍යාපනයෙහිලා භාවිත උපදේශන සේවාවන්හි සන්නිවේදන ක්‍රම හා එහි ගැටලු පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • අද්‍යතන ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් විදුලි සංගීතය කෙරෙහි ග්‍රාහක ප්‍රතිඥාතය(බැදීම)
 • සිංහල ගීත You Tube හි පළ කිරීමෙන් බුද්ධිමය දේපල පනත කෙරෙහි වන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ග්‍රාමීය කෘෂිකර්මාන්තය සංවර්ධනයෙහිලා ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ භූමිකාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ළමා ප්‍රචණ්ඩත්වය කෙරෙහි ,රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ බලපෑම පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • වර්තමාන රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති මාධ්‍යයෙහි අපරාධ වාර්තාකරණය,ග්‍රාහක චර්යාවලට සිදුකරන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලාංකේය ජනතාවගේ පෝෂණ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනයෙහිලා සෞඛ්‍ය සන්නිවේදනයේ භාවිතාය පිළිබඳ කෙරෙන අධ්‍යයනයක්.
 • අද්‍යතන ශ්‍රී ලාංකේය ගුවන් විදුලි ප්‍රහසන වැඩසටහන් තුළින් ජන සමාජයට සිදුවන බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • පාඨක ආකර්ශනය උදෙසා පුවත්පතේ කළමනාකාරීත්ව සාධකයේ භූමිකාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.(අද පුවත්පතට විශේෂිතව)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ප්‍රචාරණයෙහිලා නව මාධ්‍යයේ භාවිතය පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.(සංචාරක වෙබ් අඩවිවලට විශේෂිතව)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ සිංහල මුස්ලිම් වාර්ගික ගතිකත්වය කෙරෙහි සාමාජීය මාධ්‍යයේ බලපෑම පිළිබඳ කෙරෙන සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • ග්‍රාහකයා පෙළඹවීමෙහිලා භාවිත බෞද්ධ සන්නිවේදන ක්‍රම පිළිබඳ සමාජ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණාත්මක කර්මාන්තය: මාධ්‍ය කළමනාකරණ ප්‍රවේශයන් පිළිබඳ හෙළිදරව්වක්.(Exportation)(රූපවාහිනී මාධ්‍ය කළමනාකරණට විශේෂිතව)
 • ශ්‍රී ලාංකේය නව මාධ්‍ය ග්‍රාහකයන්ගේ චර්යාත්මක ගතිකයන් හා සංස්කෘතික ස්වරූපයන් වෙනස් කිරීමෙහිලා නව මාධ්‍යයේ බලපෑම පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • විද්‍යුත් අලෙවිකරණයේදී පාරිභෝගික අභිප්‍රේරණය ඇති කිරීමට භාණ්ඩ හා සේවා පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරනු ලබන විද්‍යුත් තොරතුරුවල බලපෑම පිළිබඳ කෙරෙන පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යනයක්.
 • ජ්‍යෝතිශ්‍යවේදි සංකල්පය පිළිබඳ සමාජ අවකාශය නිර්මාණයෙහිලා ශ්‍රී ලාංකේය සති අන්ත ජාතික පුවත්පත්වල කාර්යභාරය පිළිබඳව සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.(ගෘහ ජීවිතය සම්බන්ධ විශේෂාංගයන් ආශ්‍රිතව)
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංවර්ධනය කෙරෙහි නවීකරණයෙහි බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.(අන්තර්ජාලය ඇසුරින්)
 • ශ්‍රී ලාංකේය කුල සංවිධානයෙහි භාවිත සන්නිවේදන ක්‍රම හා එහි සමාජ සංවර්ධන ගැටලු පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • ඵලදායි මහජන සේවයක් උදෙසා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ කාර්යභාරය පිළිබඳව සන්නිවේදනාත්මක අධ්‍යයනයක්.(පානදුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට වීශේෂිතව)
 • ශ්‍රී ලාංකේය ජනමාධ්‍ය වාර්තාකරණයේදී අපරාධ නීතිමය සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ විමර්ශනාත්මක අධ්‍යයනයක්.
 • ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය සමාජ ව්‍යුහීය වෙනස්කම් කෙරෙහි නුතන මාධ්‍යයන්ගේ බලපෑමේ ස්වරූප හා එහි ක්‍රමවේදීය ගැටලු පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.
 • මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරන්නන් පුනරුත්ථාපනයෙහිලා සිදුකරනු ලබන නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදනයේ ඵලදායිතාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් .(අන්තරායක ඹෟෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය ආශ්‍රිතව)
 • සංචාරක ව්‍යාපාරය තුළ ආයුර්වේදය ප්‍රචාරණය සඳහා සංහතික මාධ්‍යයන්ගේ බලපෑම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්.(අන්තර්ජාල මාධ්‍යයට විශේෂිතව)
 • ශ්‍රී ලාංකේය වෙරළබඩ ප්‍රදේශයන්හි ව්‍යාප්ත වන වෙරළ ළමුන් හෙවත් Beach Boys යන සංකල්පය බිහිවීම සඳහා බලපෑ සමාජීය හා මාධ්‍යමය සාධක පිළිබඳ පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්.(දකුණු පළාතේ ගාල්ල,හික්කඩුව හා උණවටුන යන ප්‍රදේශ ඇසුරින්)
 • ශ්‍රී ලාංකේය Reality වැඩසටහන්හි බහු කැමරා භාවිතය ප්‍රේක්ෂකාකර්ශනය කෙරෙහි බලපාන ආකාරය පිළිබඳ කෙරෙන පර්යේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක්.