පර්යේෂණාත්මක නිබන්ධන – 2016/2017
ජනමාධ්‍ය අධ්‍යයන අංශය
ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපය – කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය
අධ්‍යයන වර්ෂය – 2012/2013 දෙවන සෙමෙස්තරය

# නම/ශිෂ්‍ය අංකය/විභාග අංකය මාතෘකාව උපදේශක
1. එස්.ඩී. එස්.එම්.අබේවික්‍රම
SC/MM/2012/2013/01
MDS714
ශ්‍රී ලාංකේය ග්‍රාමීය සමාජයෙහි පරිභෝජනවාදී සංස්කෘතිකාංග වෙනස් කිරීමෙහිලා මාධ්‍ය ජනප්‍රිය වැඩසටහන්හි බලපෑම පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනයක් මහාචාර්ය බී.ඒ.ටෙනිසන් පෙරේරා
2. ඊ.වි.කේ.අබේසේකර
SC/MM/ 2012/2013/02
MDS715
‍ප්‍රේක්ෂක දෘශ්‍ය පරාසය සීමා කරන රූපවාහිනී වැඩසටහන් සමගාමී වෙළඳ දැන්වීම්කරණයේ ඵලදායීතාවය ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
3. දුෂානි අබයවික්‍රම
SC/MM/2012/2013/03
MDS716
අලෙවිකරණ පරිසරය ඵලදායී ලෙස කළමනාකරණය කිරීම කෙ‍රෙහි නව මාධ්‍ය භාවිතයෙහි සුවිශේෂීතා පිළිබඳ කෙරෙන විමර්ශනයක් සජිතා ලක්මාලී
4. ආර්.පී.ඩබ්ලිව්. අමරප්පුලිගේ
SC/MM/2012/2013/04
MDS717
සමකාලීන දේශපාලන සන්නිවේදනයේ විශේෂතා (සංහතික මාධ්‍ය හා නව මාධ්‍යයට විශේෂිතව අධ්‍යයනයක්) ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
5. ජේ. ඩබ්ලිව්.යූ.එල්. ඩබ්ලිව්.බණ්ඩාර
SC/MM/2012/2013/05
MDS718
ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන උරුම සංචාරකයින්ගේ තොරතුරු අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීමෙහි ලා මඟපෙන්වන්නන් සමඟ ගොඩනැඟෙන අන්තර් පුද්ගල සන්නිවේදනයේ ඵලදායීතාව  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය සුගත් මහින්ද  සෙනරත්
6. සී.ඒ.ආර්.චන්ද්‍රසේන
SC/MM/2012/2013/07
MDS719
රූපවාහිනී ගවෙිෂණාත්මක වාර්තාකරණය මඟින් ජනමතයට සිදු කරනු ලබන බලපෑම පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක්(ශ්‍රී ලංකාවේ රූපවාහිනී  ගවෙිෂණාත්මක වැඩසටහන්වලට  විශේෂිතව) මහාචාර්ය  රන්ජන්  හෙට්ටිආරච්චි
7. කේ.එච්.ඊ.චතුරිකා
SC/MM/2012/2013/08
MDS 720
පුද්ගල මානසික විශේෂතා කෙරෙහි සමකාලීන රූපවාහනී මධ්‍ය පඨිතයන්ගේ බලපෑමේ ශක්‍යතාව  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
8. එම්.එම්.චතුරිකා කුරේ
SC/MM/2012/2013/09
MDS721
ශ්‍රී ලංකවේ ප්‍රජා ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය භාවිතයෙහි විශේෂතා පිළිබඳ අධ්‍යනයක්(නෛතික පැතිකඩට විශේෂිතව) ප්‍රදීපා දිසානායක
9. ඩී.එම්.පී.දහනායක
SC/MM/2012/2013/10
MDS722
An interpersonal Communicative analysis about the doctor and the grass level patient of Sri Lanka in prophylaxis process (A special reference to mind setting) ආචාර්ය සුගත්  සෙනරත්
10. එච්.ටී.  දහනායක
SC/MM/2012/2013/11
MDS723
රූපවාහනීS ප්‍රවෘත්ති ශානරය මඟින් යථාර්තය පරාවර්තනය කිරීමේ ස්වරූපය ග්‍රාමීය ප්‍රජාවගේ දෛනික සංහතික මතවාදය කෙරෙහි  බලපෑමේ  විශේෂතා පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
11. ඩී.එම්.ටී.කේ.ධර්මරත්න
SC/MM/2012/2013/12
MDS724
මහජන නියෝජිත දේශපාලන දෘෂ්ටිවාද ජනමතය හැඩගැස්වීමෙහිලා ඉටු කරන භූමිකාවේ විශේෂතා(මුද්‍රිත මාධ්‍යයට විශේෂිතව) ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
12. ඩි. එම්. එන්. පි. දසනායක
SC/MM/2012/2013/13
MDS725
A Study of How Nutrition Communication Affect to Human Food Culture in Sri Lanka ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
13. ඩබ්.ඩී.එස්.ද සිල්වා
SC/MM/2012/2013/14
MDS726
පශ්චාත් ආපදා සමයක ශ්‍රී ලංකාවේ ව්ද්‍යුත් මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ස්වභාවය පිළිබඳ අධ්‍යයනයක් ^ ITN TV සහ හිරු TV හි සිංහල මාධ්‍ය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයන් මීතොටමුල්ල කසළ කන්ද නායයෑමේ සිද්ධිය වාර්තාකරණයට විශේෂිතව) අශෝක ඩයස් මහතා
14. එම්.පී.දික්කුඹුර
SC/MM/2012/2013/15
MDS727
ශ්‍රී ලාංකීය විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයෙහිලා ස්මාර්ට් ජංගම දුරකතන අධ්‍යාපනික මෘදුකාංගයන්හි ඵලදායීතාව  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් (කොළඹ  විශ්වවිද්‍යාලයට සහ  SLIIT උසස් අධ්‍යාපනයට විශේෂිතව) දර්ශන අශෝක කුමාර
15. කේ.ජී.සී.දිල්හානි
SC/MM/2012/2013/16v
MDS728
අපරාධ විමර්ශනයෙහිලා උපයුක්ත ශ්‍රී ලංකා පොලීසියේ සන්නිවේදන භූමිකාව  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක්(කාන්තා පොලීසියට විශේෂිතව) ධනපාල විජේසිංහ
16. එම්.ඒ.ටී.එන්.දිසානායක
SC/MM/2012/2013/17
MDS729
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමය සමාජගත නොවීම කෙරෙහි ලා බලපානු ලබන සන්නිවේදනාත්මක සාධක පිළිබඳ විශ්ලේශනයක්(පිළිකා රෝගයට විශේෂිතව) සජිතා ලක්මාලි
17. බී.එම්.ඒකනායක
SC/MM/2012/2013/19
MDS731
ශ්‍රී ලාංකේය ගුවන් විදුලි නාට්‍ය කලාව කෙරෙහි ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය සිදු කර ඇති බලපෑම  පිළිබඳ  සන්නිවේදනාත්මක  අධ්‍යයනයක්(පෞද්ගලික  ගුවන් විදුලි නාලිකා වලට  විශේෂිතව) ප්‍රදීපා දිසානායක
18. ආර්.එස්.එල්.ගුණරත්න
SC/MM/2012/2013/20
MDS732
ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික සභාව ආගමික හරපද්ධතීන් සමාජගත කිරීමෙහිලා භාවිතා කරන සන්නිවේදන විධි  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් සිරිල් ගාමිණී ප්‍රනාන්දු පියතුමා
19. ආර්.ඒ.සජානි හංසිකා
SC/MM/2012/2013/22
MDS733
දේශීය සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනයෙහිලා  ශ්‍රී ලාංකේය නව මාධ්‍යයන්හි උපයෝගීතාවය  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ධර්ම කීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
20. බී.ජී.ඩබ්ලිව්.ආර්. ඩබ්ලිව්.හපුආරච්චි
SC/MM/2012/2013/23
MDS734
ශ්‍රී ලාංකේය රූපවාහිනී මාධ්‍යයන්හි ප්‍රචාරය වන ඉන්දීය ටෙලිනාට්‍ය මඟින් පවුල් සබඳතාවයන්ට   සිදු කරනු ලබන  බලපෑම  පිළිබඳ    අධ්‍යයනයක් ප්‍රදීපා දිසානායක
21. එච්.එම්.වයි.එල්.හේරත්<
SC/MM/2012/2013/25
MDS735
ශ්‍රී ලාංකේය රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය කෙරෙහි ග්‍රාමීය  ප්‍රජාව පෙළඹවීමෙහිලා සිදුකෙරෙන සන්නිවේදනයෙහි   උපයෝගීතාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්(ශ්‍රී ලංකා  රක්ෂණ සංස්ථාවට විශේෂිතව) ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
22. ජේ.එම්.එල්.ඒ.ජයලත්a
SC/MM/2012/2013/26
MDS736
තාරුණ්‍යය සමාජානුයෝජනය වීමෙහිලා බලපානු ලබන සමාජ මාධ්‍ය භූමිකාවේ සුවිශේෂතා පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් (ශ්‍රී ලංකාවට  විශේෂිතව) ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
23. පී.එච්.කේ.ජයසිංහ
SC/MM/2012/2013/27
MDS737
An empirical study on the impact of E-mail on Work Life Balance (Special Relevance to Employee in Mclarens Group of Company) ආචාර්ය සුගත් සෙනරත්
24. ජේ.ඒ.ඩී.ජිවිකා
SC/MM/2012/2013/29
MDS738
The Path of Sri Lankan Song Culture and the Taste of Song (Special Reference to Sri Lankan Radio) ධම්මිකා බණ්ඩාර හේරත්
25. ඩී.කේ.එන්.එස්.කළුආරච්චි
SC/MM/2012/2013/30
MDS739
හින්දු අභිචාර විධි මඟින් පිළිබිඹු වන සන්නිවේදනාත්මක ලක්ෂණ පිළිබඳව සමිජ විද්‍යාත්මක  අධ්‍යයනයක් (හලාවත මුන්නේෂ්වරම් දේවාලයට විශේෂිතව) නිරෝෂා නෙරංජලා
26. ටී.ඒ.එස්.එස්.කුමාරි
SC/MM/2012/2013/32<
MDS740
සම්මත භාෂාව ප්‍රාදේශීය භාෂාව හා ගුවන් විදුලි මාධ්‍ය භාෂාව අතර අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වයේ ගැටළු සහ විශේෂතා පිළිබඳ   සන්නිවේදනාත්මක  අධ්‍යයනයක් (ශ්‍රී ලංකා  හා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව සහ රුහුණු ගුවන් විදුලි  නාලිකාවට අදාලව) මහාචාර්ය  රන්ජන්  හෙට්ටිආරච්චි
27. ඩී.ජී.ආර්.ලක්ෂාණි
SC/MM/2012/2013/33
MDS741
නිෂ්පාදන සැලසුම් රචනය සිනමා පඨිතයක අර්ථ  නිෂ්පාදනය කිරීම කෙරෙහි සිදු කරන බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක්(ලාංකේය සිනමා ක්ෂේත්‍රයට  විශේෂිතව) නාලක වි‍ජේවර්ධන
28. කේ.ටී.ඒ. අමාලි ලසන්ති
SC/MM/2012/2013/34
MDS742
අද්‍යතන ශ්‍රී ලාංකේය සමාජ සංස්කෘතික සන්දර්භය වෙනස් කිරීමෙහිලා මාධ්‍ය අභිසාරිතාවෙහි  බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
29. එම්.ඒ. මනුෂිකා හසන්ති මාබරණ
>SC/MM/2012/2013/35
MDS743
ශ්‍රී ලාංකේය පාසල් ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවගේ අධ්‍යාපනික සාධනය සඳහා නව මාධ්‍ය අධ්‍යාපනික උපකරණයක් ලෙස භාවිතය සහ එහි ස්වරූප  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
30. එම්.ඩී.එම්.මදුෂානි
SC/MM/2012/2013/36
MDS744
පරිභෝජනවාදය සහ අද්‍යතන ශ්‍රි ලංකාවේ මාධ්‍ය පරිස්ථිතිය පුද්ගල නිර්මාණාත්මක චින්තනය කෙරෙහි සිදු වන බලපෑම පිළිබඳ මනෝ විද්‍යාත්මක  අධ්‍යයනයක්   (රූපවාහිනීයට   විශේෂිතව) ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
31. එන්.වයි.එස්.මදුවන්ති
SC/MM/2012/2013/37
MDS745
ගෝලීය උපරි සමාජ සංහතික මාධ්‍ය පාදක කොට ගෙන,පරිධියේ රටවල දෘෂ්ටිවාද කෙරෙහි ඇති කෙරෙන බලපෑම   පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක්(ශ්‍රි ලංකාවට ව විශේෂිතව) ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
32. ටී.ඩී.මීගස්දෙණිය
SC/MM/2012/2013/39
MDS747
ප්‍රජා ගුවන් විදුලි සේවා සංකල්පය ශ්‍රිලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය   පිළිබඳව  අධ්‍යයනයක්(රේඩියෝ දඹාන ප්‍රජා ගුවන් විදුලිය ඇසුරෙන්) ධම්මික බණ්ඩාර හේරත්a
33. එන්.සී.මැණිකේ
SC/MM/2012/2013/40
MDS748
සමකාලීන ශ්‍රි ලාංකේය පුවත්පත් පාඨකයාගේ සමාජීය මතවාදයන් කෙරෙහි ලා පුවත්පත් කාටූන් මාධ්‍යයේ බලපෑම   පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් නිරෝෂා නෙරංජලා
34. එච්.එම්.ටී.නදීෂා
SC/MM/2012/2013/41
MDS749
මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධී ප්‍රචාරණ සන්නිවේදනය  මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය කෙරෙහි  බලපෑමේ විශේෂතා  පිළිබඳ සන්නිවේදනාත්මක  අධ්‍යයනයක් සජිතා ලක්මාලි
35. එල්.එන්.පී.නාරන්ගොඩ
SC/MM/2012/2013/43
MDS751
ශ්‍රි ලංකාවේ දියවැඩියා රෝගය නිවාරණයෙහිලා රෝගියා හා වෛද්‍යවරයා අතර අන්තර්පුද්ගල සන්නිවේදනයේ ඵලදායීතාව   පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් නිරෝෂා දිසානායක
36. කේ.ඒ.එච්.නිදර්ශිකා
SC/MM/2012/2013/44
MDS752
ඩිජිටෙල් යුගයෙහි ශ්‍රි ලාංකේය ඊ රාජ්‍ය සංකල්පයෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය හා ශඛ්‍යතා   පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් දර්ශන අශෝක කුමාර
37. එන්.ඒ.එච්.එම්.නිකපිට්ය
SC/MM/2012/2013/45
MDS753
තරුණ පරපුර, භාණ්ඩ ම්ලදී ගැනීමේ ක්‍රියාවලියේ දී නව මාධ්‍යයෙහි පවතින වෙ‍ෙළඳ ප්‍රචාරණ උපක්‍රමයන්හි පවතින සුවිශේෂීතා  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් (ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියට   විශේෂිතව) සජිතා ලක්මාලි
38. කේ.කේ.එන්.නිශාදිනී
SC/MM/2012/2013/46
MDS754
ශ්‍රි ලංකාවේ ග්‍රාමීය සමාජයෙහි මූල්‍ය සාක්ෂරතාව ගොඩනැංවීමෙහි ලා සන්නිවේදනයේ භූමිකාව  පිළිබඳ විශ්ලේෂණයක් ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
39. එච්.පී.ජේ.බී.එස්.පතිරණ
SC/MM/2012/2013/47
MDS755
ශ්‍රි ලාංකේය සමාජයේ සංස්කෘතික පරත්වාරෝපණයට රූපවාහිනී මාධ්‍යයේ දෘශ්‍ය සංඥාර්ථයන්හි බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් බර්ට්‍රම් නිහාල්
40. එච්.ආර්.අයි.ලක්මිණ පීරිස්
SC/MM/2012/2013/48
MDS756
ශ්‍රි ලංකාවේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය කෙරෙහි දේශපාලන  සන්නිවේදනයේ බලපෑම   පිළිබඳ  විශ්ලේෂණයක්(2015 පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයට  විශේෂිතව) සුමනසිරි ලියනගේ
41. කේ.කේ.එම්.ජී.පුෂ්පමාලි
SC/MM/2012/2013/49
MDS757
The Impact of Tourism Industry on the Norms of the Life Styles of the People සජිතා ලක්මාලි
42. ආර්.ඒ.එම්.එච්.එම්. රාජපක්ෂ
SC/MM/2012/2013/50
MDS758
ශ්‍රි ලංකාවේ සංහතික මාධ්‍යවේදීන්ගේ වෘත්තීය ගැටළු විසදීමෙහිලා මනෝ උපදේශනයෙහි අවශ්‍යතාවය හා වැදගත්කම   පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ( රූපවාහිනී මාධ්‍යයට  විශේෂිතව) ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
43. බී.ආර්.එස්.ඩී.රාජපක්ෂ
SC/MM/2012/2013/51
MDS759
සංක්‍රාන්ති සමාජභාවී පුද්ගලයින්ගේ අනන්‍යතාවය කෙරෙහි කුඩා කණ්ඩායම් සන්නිවේදනයේ  බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය සුගත් මහින්ද  සෙනරත්
44. ආර්.ඩී.පී.එම්.ඒ. රාජපක්ෂ
SC/MM/2012/2013/52
MDS760
සුළු පරිමාණ ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධන කටයුතු සඳහා ජංගම දුරකතනය උපායමාර්ගික සන්නිවේදන ක්‍රමවේදයක් ලෙස භාවිත කිරීම පිළිබඳව කෙරෙන තුලනාත්මක අධ්‍යයනයක්(කොළඹ සහ මොණරාගලට  විශේෂිතව) සජිතා ලක්මාලි
45. ආර්.එන්.එම්. රාජපක්ෂ
SC/MM/2012/2013/53
MDS761
සංහතික මාධ්‍ය සංස්කෘතිය  හා වෙළඳපල තුළ දෘෂ්ටිවාද විකටණය වීමේ විශේෂතා(මාක්ස්වාදයට  විශේෂිතව) ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
46. ජේ.ඒ.ඩී.එස්.එම්.රණසිංහ
SC/MM/2012/2013/54
MDS762
සමාජ යථාර්තය නිරූපණයෙහිලා ඡායාරූප ප්‍රදර්ශන අවකාශ භාවිතයේ පවතින සුවිශේෂීතා සජිතා ලක්මාලි
47. ආර්.එල්.එ්.ටී.රත්නායක
SC/MM/2012/2013/55
MDS763
පණිවුඩ සමාජගත කිරීමේදී උපයෝගී කරගත් බෙෘද්ධ  සන්නිවේදන ශිල්පීය පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
48. පී.ඒ.එච්.කේ.රත්නායක
SC/MM/2012/2013/56
MDS764
ශ්‍රි ලාංකේය දේශපාලන  සන්නිවේදනයේදී  දේශපාලන ප්‍රතිරූප ගොඩනැගීමෙහිලා ප්‍රචාරක උපක්‍රමයක් ලෙස සන්නාම භාවිත කිරීමේ විශේෂතා(නිල ලාංඡන සහ උදාන පාඨවලට  විශේෂිතව) නාලක විජේවර්ධන
49. එස්.ඩබ්.එම්.පී.එම්. සමරසිංහ
SC/MM/2012/2013/57
MDS765
දේශපාලනික මාධ්‍ය ජනමතය කෙරෙහි බලපෑමේ විශේෂතා (රූපවාහිනී පඨිත සමකාලීන සංහතික දේශපාලනික කතිකාමය වැඩසටහන්වලට  විශේෂිතව) ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
50. පී.එස්.සමරවීර
SC/MM/2012/2013/58
MDS766
පුද්ගල ජන විඥානය සකස් කිරීමෙහිලා තථ්‍යාසන්න අලෙවිකරණයේ පවතින සුවිශේෂීතාවය  පිළිබඳ විමර්ශනයක් එච්.පී. සජිතා ලක්මාලි
51. එච්.ඩබ්.සී.සඳමිණී
SC/MM/2012/2013/59
MDS767
ශ්‍රි ලාංකේය ප්‍රජා සහභාගීත්ව සංස්කෘතික අභියෝග ජය ගැනීමෙහිලා මාධ්‍ය සාක්ෂරතාවයේ උපයෝගීතාව  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
52. ජේ.එම්.එච්.ටී.සඳරේඛා
SC/MM/2012/2013/60
MDS768
ගෝලීයකරණය හමුවේ දේශීය  මාධ්‍ය  භාෂාවට වන බලපෑම පිළි෦බඳ අධ්‍යයනයක්(ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව,හිරු සහ සිරස ගුවන් විදුලි නාලිකා ඇසුරින්) මහාචාර්ය  රන්ජන්  හෙට්ටිආරච්චි
53. එස්.එන්.සී.ඩබ්.එම්.
ජේ.එස්.සේනාරත්න
SC/MM/2012/2013/61
MDS769
ශ්‍රි ලාංකේය මුද්‍රණ මාධ්‍ය කර්මාන්තයෙහි කාන්තාවගේ උපයෝගීතාවය  පිළිබඳ සමාජවිද්‍යාත්මක  අධ්‍යයනයක් නිරෝෂා නෙරංජලා
54. එස්.එම්.ඩී.ජේ.එන්. සෙනවිරත්න
SC/MM/2012/2013/62
MDS770
A Sociological Analysis of Impact on Democratic Development and the Public Sphere the Right to Access Information (Special Reference to Sri Lanka) ආචාර්ය සුගත් සෙනරත්
55. ජේ.එම්.ධනුෂ්කා සුභාෂිණී
SC/MM/2012/2013/63
MDS771
ශ්‍රි ලංකාවේ ග්‍රාමීය සමාජ සංස්කෘතික ව්‍යුහයන්ගේ වෙනස්වීම කෙරෙහි නූතන මාධ්‍යයේ බලපෑම  පිළිබඳ මානව විද්‍යාත්මක   අධ්‍යයනයක්(රූපවාහිනී මාධ්‍යයට  විශේෂිතව) ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
56. ටී.ඒ.එස්..එස්..එස්.තේනුවර
SC/MM/2012/2013/65
MDS773
භාවනාව තුළ සිදු වන ආධ්‍යාත්මික අවාචික සන්නිවේදනයේ  ශක්ති සම්ප්‍රේෂනය සහ සංජානනය   පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් සංජීවනී රූපසිංහ
57. අයි.ඒ.වික්‍රමගේ
SC/MM/2012/2013/66
MDS774
විශ්වවිද්‍යාල ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම්  සන්නිවේදනයෙහි ලා ජන මාධ්‍ය විෂය නිර්දේශයේ අපේක්ෂිත ඵල    පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් (කොළඹ  විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රි පාලි මණ්ඩපයේ  ජන  මාධ්‍ය අධ්‍යයන අංශයේ  විෂය නිර්දේශයට  විශේෂිතව) මහාචාර්ය  රන්ජන්  හෙට්ටිආරච්චි
58. ආර්.එම්.ඩී.ආර්.විජයරත්න
SC/MM/2012/2013/68
MDS776
ව්‍යවස්ථාපිත භාෂණයේ හා ප්‍රකාශනයේ නිදහස ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරීත්වයේදී සීමා වීම   පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක්(විද්‍යුත් මාධ්‍යය විශේෂිතව) ප්‍රියාන් විජේබණ්ඩාර
59. බී.ජී.ඒ.එම්.විජේරත්න
SC/MM/2012/2013/69
MDS777
ශ්‍රි ලංනාවේ රූපවාහිනී වෙළඳ දැන්වීම්හි දෘශ්‍ය සංඥාර්ථ මඟින් නිර්මිත පාරිභෝගික දෘෂ්ටිවාද සමජාතීයකරණය සහ ස්වරූප  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
60. ආර්.එස්.එස්.විජේසිංහ
SC/MM/2012/2013/70
MDS778
සමකාලීන ග්‍රාහකයන්ගේ හැඟීම් සන්නිවේදනයෙහිලා සමාජ මධ්‍යයන් තුළ භාවිත කරනු ලබන ඉමෝජිවල භාෂාත්මක නිර්මිතයන්ගේ විශේෂත්වය  පිළිබඳ මනෝවිද්‍යාත්මක  අධ්‍යයනයක්(සමාජ මාධ්‍යයට  විශේෂිතව) මහාචාර්ය  රන්ජන්  හෙට්ටිආරච්චි
61. ඩබ්ලිව්.එම්.අයි.ජේ. විජේසූරිය
SC/MM/2012/2013/71
MDS779
සරසවි ප්‍රජා ගුවන්විදුලි සේවාවක් ස්ථාපනය කිරීමෙහිලා පවතින ශක්‍යතා (කළමනාකරණ පැතිකඩට  විශේෂිතව) ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
62. ඩබ්ලිව්.ටී.එස්.විජේපාල
SC/MM/2012/2013/72
MDS780
A Sociological Analysis on the Portrayal of Women’s Issues in Sri Lankan Feminist Journals ජයන්ත වන්නිසිංහ
63. ඩී.ඒ.මුතුකුමාර
SC/MM/2012/2013/73
MDS781
දේශීය අභිචාරයන් පවතින මනෝ චිකිත්සක විමක්‍රමයන් නව වීඩියෝ චිත්‍ර නිර්මාණයක් තුළ ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමේ ශක්‍යතාවය  පිළිබඳ    අධ්‍යයනයක්(සනනියකුම ශාන්තිකර්මය ආශ්‍රයෙන් කරන ලද සිද්ධි අධ්‍යයනයකි) නාලක විජේවර්ධන
64. අය්.එම්.ඊ.එච්.ඉලංකෝන්
SC/MM/2012/2013/74
MDS782
ශ්‍රි ලාංකේය වාරි සංස්කෘතිය හා සබැඳි සන්නිවේසනාත්මක අන්තර් දෘෂ්ටීන්  පිළිබඳ  විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක් දර්ශන අශෝක කුමාර
65. කේ.කේ.බී.එස්.පෙරේරා
SC/MM/2012/2013/75
MDS783
කාන්තා පුවත්පත්වල පළවන “කවි තීරු”+ මඟින් නිරූපිත ස්ත්‍රීවාද චින්තනය පිළිබඳව  විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක් චින්තක රණසිංහ
66. එන්.එම්.එන්.ඩී.කුමාරි
SC/MM/2012/2013/76
MDS784
ශ්‍රි ලාංකේය සමාජ සන්දර්භය තුළ පශ්චාත් ආපදා කළමනාකරණයෙහි ලා පවත්නා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්  පිළිබඳ  විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක් දර්ශන අශෝක කුමාර
67. එම්.එෆ්.එන්.ටී.රහුමාන්
SC/MM/2012/2013/77
MDS785
ෆේස්බුක් ඉස්ලාම් ආගමික නිරූපණය සිංහල ජන විඥානය කෙරෙහි ඇති කරනු ලබන බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් (ශ්‍රි ලාංකේය  ෆේස්බුක් ගිණුම් වලට  විශේෂිතව) ආචාර්ය සුගත් මහින්ද සෙනරත්
68. එම්.වී.ඩී.පී.මුතුගල
SC/MM/2012/2013/78
MDS786
ශ්‍රි ලාංකේය මාධ්‍ය සංස්කෘතිය වෙනස් වීම කෙරෙහි මාධ්‍ය අභිසරණයේ  බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් නාලක විජේවර්ධන
69. ඩබ්ලිව්.ඒ.එච්.කේ.දිල්හානි
SC/MM/2012/2013/80
MDS788
දර්ද්‍රතා සංකල්පය මාධ්‍යයෙහි නිරූපණය කිරීමේ විශේෂතා  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක් ආචාර්ය ටියුඩර්  වීරසිංහ
70. වි.සි.පි.කාරියකාරන
SC/MM/2012/2013/81
MDS789
ශ්‍රි ලාංකේය   මාධ්‍ය  ආයතන තුළ ඇති මහජන සම්බන්ධතා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේදී පාරිභෝගික සේවා කළමනාකරණ අංශය විසින් ඇති  කරනු ලබන බලපෑම (ශ්‍රි ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාවට  විශේෂිතව) ආචාර්ය සුගත් මහින්ද සෙනරත්
71. එස්.ආර්.ඒ.බී.එම්.එස්. අත්තනායක
SC/MM/ 2012/2013/82
MDS790
හඩකැවීම් ශිල්පයේ නව ප්‍රවණතා ග්‍රාහක ආකර්ෂණය කෙරෙහි ඇති කෙරෙන බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක්   (රූපවාහිනී මාධ්‍යයට විශේෂිතව) නිරෝෂා නෙරංජලා
72. එච්.පී.එස්.කුමාරි
SC/MM/2010/2011/33
MDS586
ළමා මානසිකත්වය කෙරෙහි අද්‍යතන රූපවාහිනී වැඩසටහන්හි බලපෑම  පිළිබඳ  අධ්‍යයනයක්  (කාටුන් මාධ්‍යයට විශේෂිතව) ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්

ආචාර්ය ධර්මකීර්ති ශ්‍රී රන්ජන්
අංශාධිපති (වැ.බ.)
ජනමාධ්‍යය අධ්‍යයන අංශය