Assignment Topics

** ඔබ විසින් පැවරුම් භාරදීමේදී එක් එක් විෂය සම්බන්ධිකාරක තුමිය/තුමා ලබාදෙන උපදෙස් අනුව කටයුතු කල යුතුය. 

දෙවන වසර - වාචික පරීක්ෂණය සහ පැවරුම